ANWIM S.A.
ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 14.394.700 zł
Kapitał wpłacony: 14.394.700 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail

zmiany cen paliw
według daty
ON
ON
2018-03-21
4.54 pln
1.49 pln
2018-03-20
4.44 pln
1.49 pln
2018-03-19
4.44 pln
1.49 pln
2018-03-18
4.44 pln
1.49 pln
2018-03-17
4.44 pln
1.49 pln
2018-03-16
4.44 pln
1.49 pln
2018-03-15
4.44 pln
1.49 pln
2018-03-14
4.44 pln
1.49 pln
2018-03-13
4.44 pln
1.49 pln
2018-03-12
4.44 pln
1.49 pln
2018-03-11
4.44 pln
1.49 pln
2018-03-10
4.44 pln
1.49 pln
2018-03-09
4.44 pln
1.49 pln
2018-03-08
4.44 pln
1.49 pln
2018-03-07
4.44 pln
1.49 pln
2018-03-06
4.44 pln
1.49 pln
2018-03-05
4.44 pln
1.49 pln
2018-03-04
4.44 pln
1.49 pln
2018-03-03
4.44 pln
1.49 pln
2018-03-02
4.44 pln
1.49 pln
MAPA STACJI