ANWIM S.A.
ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 14.394.700 zł
Kapitał wpłacony: 14.394.700 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail

zmiany cen paliw
według daty
ON
ON
2018-08-14
4.99 pln
1.49 pln
2018-08-13
4.99 pln
1.49 pln
2018-08-12
4.99 pln
1.49 pln
2018-08-11
4.99 pln
1.49 pln
2018-08-10
4.99 pln
1.49 pln
2018-08-09
4.99 pln
1.49 pln
2018-08-08
4.99 pln
1.49 pln
2018-08-07
4.99 pln
1.49 pln
2018-08-06
4.99 pln
1.49 pln
2018-08-05
4.99 pln
1.49 pln
2018-08-04
4.99 pln
1.49 pln
2018-08-03
4.99 pln
1.49 pln
2018-08-02
4.99 pln
1.49 pln
2018-08-01
4.99 pln
1.49 pln
2018-07-31
4.99 pln
1.49 pln
2018-07-30
4.99 pln
1.49 pln
2018-07-29
4.99 pln
1.49 pln
2018-07-28
4.99 pln
1.49 pln
2018-07-27
4.99 pln
1.49 pln
2018-07-26
4.99 pln
1.49 pln
MAPA STACJI